Strona główna > Serwis > Diagnostyka > Multi Jet EDX736

Multi Jet EDX736 Multi Jet EDX736

EDX736

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Dzięki tej aktualizacji sprzętu i oprogramowania stanowiska możliwe będzie pełne i precyzyjne testowanie i kodowanie wtryskiwaczy najnowszej generacji.

Od strony sprzętowej dostarczony zostanie zestaw do chłodzenia wtryskiwaczy powietrzem (w celu ustabilizowania temperatury testu), nowy zestaw kabli (aby zapobiec zużyciu zewnętrznemu zakłócającemu test), montaż zestawu umożliwiającego pomiar i regulację ciśnienienia na kanałach przelewowych oraz kalibrację jednostki sterującej cewkami w celu bardziej precyzyjnego i niezawodnego sterowania wtryskiwaczami.

Po stronie oprogramowania nastąpi aktualizacja Eragona, wprowadzenie „trybu VCT”, specyficznego trybu automatycznego, który pozwoli użytkownikowi mieć na ekranie wszystkie niezbędne dane, w tym VCT (czas zamknięcia zaworu) i wielopunktowy wtrysk.

Test ten, dostępny wyłącznie na stołach Ditex, będzie kolejnym narzędziem diagnostycznym pozwalającym sprawdzić poprawność działania wtryskiwaczy, analizując w jednym teście  przedwtrysk oraz wtrysk główny.

tl_files/pliki/Multi Jet1.jpg  tl_files/pliki/Multi jet.jpg

KARTY PRÓB WTRYSKIWACZY WIELOPUNKTOWYCH*

*na bieżąco będą dodawane kolejne wtryskiwacze:     CRI2-22... Denso G4S

Nasi partnerzy