Strona główna > Serwis > Diagnostyka > Common Rail

Common Rail Common Rail

Common Rail

Wyposażenie diagnostyczne do symulacji pracy kompletnych układów wtryskowych Common Rail oraz oceny technicznej ich komponentów, zwane dalej jako:

 

ZESTAW DIAGNOSTYCZNY CR

 

Umożliwia symulację pracy kompletnego układu wtryskowego Common Rail poza silnikiem, w   warunkach warsztatowych oraz ocenę techniczną (przed i po naprawie) pompy wysokiego ciśnienia,   zaworu regulacyjnego ciśnienia oraz wtryskiwaczy CR zgodnie z Kartami Regulacji producentów   (BOSCH - CP1,   CP2, CP3, DELPHI, SIEMENS, NIPPON DENSO)

 

 

Wyposażenie standardowe umożliwia wyznaczenie kodów po naprawie we wtryskiwaczach BOSCH (IMA), a przy zastosowaniu dodatkowego sterownika (MTR3000) odczytujacego faktyczne czasy reakcji kodujemy wtryskiwacze DELPHI (C2I).

 

Współpracuje z dowolnym, tradycyjnym stołem probierczym ( z pomiarem dawek do menzurek),   spełniającym standardy ISO 4008

 

Zestaw Diagnostyczny CR składa się z :

 

  • Symulatora Pompy Wysokiego Ciśnienia
  •  Symulatora Wtryskiwaczy CR

 

Zasobnika Badawczego ("RAIL") umożliwiającego podłączenie 6 wtryskiwaczy CR i wyposażonego w Zawór Regulacyjny Ciśnienia, w Czujnik Ciśnienia, przewód przelewowy, uchwyt montażowy (do zamontowania Zasobnika Badawczego na stole probierczym) oraz w specjalne korki do zablokowania króćców wylotowych Zasobnika Badawczego w czasie badania Pompy Wysokiego Ciśnienia

 

Przepływomierza elektronicznego, na bieżąco informującego o wydatku paliwa podczas badań Zaworu Regulacyjnego Ciśnienia

Kabli diagnostycznych, 6 przewodów wtryskowych oraz 6 przewodówprzelewowych, specjalnych korków, sprzęgła i kryzy mocującej Pompę Wysokiego Ciśnienia na stole probierczym - patrz: Tabela poniżej: Wyposażenie standardowe)

 

Wózka, na którym ustawione są symulatory oraz wyposażenie pomocnicze

 

Ekranu ochronnego

 

Zestaw Diagnostyczny CR w wersji "STANDARD" umożliwia symulację kompletnych układów wtryskowych CR oraz ich komponentów produkcji BOSCH CP1 i CP3

 

Uzupełnienie Zestawu Diagnostycznego CR w dodatkowe wyposażenie (patrz: Tabela poniżej  "Wyposażenie   dodatkowe") umożliwia symulację kompletnych układów wtryskowych CR produkcji DELPHI, BOSCH CP2, SIEMENS oraz DENSO

 

 

Zestaw Diagnostyczny CR umożliwia przeprowadzenie diagnostyki:

 

  1. stanu technicznego Pompy Wysokiego Ciśnienia poprzez obserwację czasu narastania ciśnienia w Zasobniku, pomiar wydatku przy określonym nastawie Zaworu Regulacyjnego Ciśnienia oraz prędkości obrotowej zgodnie z Kartą Regulacji producenta
  2. stanu technicznego Zaworu Regulacyjnego Ciśnienia poprzez pomiar wydatku paliwa do  menzurki przy różnych jego nastawach i prędkościach obrotowych zgodnie z Kartą Regulacji producenta
  3. stanu technicznego wtryskiwaczy CR poprzez pomiar wydatku paliwa z wtryskiwaczy CR oraz z ich przelewów zgodnie z Kartą Regulacji producenta wtryskiwaczy CR

 

Zestaw Diagnostyczny CR zawiera zapisane na CD ROM "Karty Regulacyjne producentów" umożliwiające przeprowadzenie diagnostyki komponentów układów CR

 

Wszystkie symulatory posiadają europejskie certyfikaty CE

 

Ogólne wymagania bezpieczeństwa przeprowadzania diagnostyki układów wtryskowych CR są podane w "Kartach Regulacyjnych producentów

 

Wraz z zakupem "Zestawu Diagnostycznego CR" dostarczane są informacje z zakresu napraw tych   układów (specyfikacje specjalnych narzędzi, ściągaczy i uchwytów montażowych oraz części   zamiennych)

  

 

  

  
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY COMMON RAIL

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 

 

Wyposażenie
Poz.
Nr zamówieniowy
Model
Ilość sztuk
Opis
SYMULATORY
1
DX73700 CPT1000
1
symulator pompy wysokiego ciśnienia
 
2
DX73701 CRI1000
1
symulator wtryskiwaczy CR
 
3
DX73702 FM 1000
1
przepływomierz elektroniczny
 
4
DX73703 TK CP3
1
symulator zaworu ZME (ZuMess Ventil) system CP3
KABLE
5
DX73610 DRV
1
Połączenie zaworu regulacji ciśnienia
DIAGNOSTYCZNE
6
DX73611
-
1
połączenie zaworu odcinającego sekcję tłoczącą pompy wysokiego ciśnienia
 
7
DX73612 DRV-Merc
1
połączenie zaworu regulującego ciśnienie (Mercedes)
 
8
DX73613 RDS-Merc
1
połączenie czujnika ciśnienia (Mercedes)
 
9
DX73614
-
1
połączenie 6 wtryskiwaczy CR BOSCH
 
10
DX73615
-
1
połączenie 6 wtryskiwaczy CR (Mercedes)
 
11
DX73616
-
1
połączenie zaworu regulującego ciśnienie (PSA, BOSCH, SIEMENS)
WYPOSAŻENIE
12
DX73270
-
1
zasobnik z zaworem regulacji ciśnienia i korkami
 
13
DX73280
-
1
ekran ochronny
 
14
DX73260
-
6
przewody przepływowe wtryskiwaczy CR
 
15
DX73261
-
6
przewody przelewowe z wtryskiwaczy CR
 
16
DX73222
-
1
korek zaworu regulującego ciśnienie CP1
 
17
DX73223
-
1
korek zaworu ZME systemu CP3
 
18
DX80079
-
6
przewody wtryskowe 12x12
 
19
DX8135615/1CR
-
2
przewody wysokiego ciśnienia 12x12(łączące pompę wysokiego ciśnienia z zasobnikiem)
 
20
DX73203
-
1
sprzęgło pompy wysokiego ciśnienia (Mercedes)
 
21
DX73204
-
1
kryza mocująca pompę wysokiego ciśnienia (Mercedes)
 
22
DX73206
-
1
zestaw połączeń zasilających (Mercedes CP1)
 
23
DX76001
-
1
wózek

Nasi partnerzy